Ureditev stanovanjske soseske Juršovka kot območje prijaznega prometa

3. 11. 2015 63