Pogoji plakatiranja v v času predčasnih volitev v DZ RS

8. 11. 2011 2