Obvestilo lastnikom nepremičnin o nadaljevanju postopkov v zvezi z gradnjo daljnovoda Cirkovce-Pince

9. 7. 2013 3