Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta

5. 6. 2014 11