Pogoji plakatiranja v času predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije

3. 6. 2014 45