Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja – EUP BI03

8. 12. 2014 3