Obvestilo o Javnem naznanilu o objavi dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za daljnovode

24. 5. 2016 2