Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018

8. 6. 2016 2