Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ljutomer

4. 1. 2017 1