Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v času zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper (OdZIUGDT)

18. 8. 2017 2