Aktiviran štab Civilne zaščite Občine Ljutomer

16. 3. 2020 25