Gradilo se bo kanalizacijsko omrežje v naselju Cven (delno) in naselju Krapje

19. 7. 2017 4