Zasaditev 145. medonosnih dreves v mestu Ljutomer

28. 6. 2018 53