Podpisana pogodba o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture

26. 7. 2019 2