Cerkev Žalostne Matere božje

Sakralni objekti
Jeruzalem 5, 2259 Ivanjkovci