Javno naznanilo v postopku izdaje gradbenega dovoljenje za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v naselju Precetinci

4. 4. 2019 3