Pojasnilo glede razrešitve dosedanjih predstavnikov Občine Ljutomer v svetih javnih zavodov

1. 3. 2019 2