Krajevna skupnost Stročja vas

02 584 90 49
Stročja vas 39 b, 9240 Ljutomer
Člani (mandat 2022 - 2026)
 • Predsednik, Srečko Mihorič
 • Klaudija Ciglarič
 • Rudolf Copot
 • Jože Feuš
 • Milan Halabarec
 • Ksenija Kolar Švarc
 • Darko Košar
 • Andrej Nemec
 • Ivan Zadravec
 • Sandra Zemljak
 • Verica Žižek
Člani (mandat 2018 - 2022)
 • Predsednik, Srečko Mihorič
 • Podpredsednik, Milan Halabarec
 • Rudolf Copot
 • Branko Klajnčar
 • Andrej Nemec
 • Marta Rižnar
 • Anton Šnajder
 • Andrej Vršič
 • Ivan Zadravec
 • Sandra Zemljak
 • Verica Žižek