Krajevna skupnost Krištanci, Šalinci, Grlava

02 584 90 49
Šalinci 29, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Slavica Sunčič
  • Podpredsednica, Damijana Vozlič
  • Martina Karba
  • Davorin Kociper
  • Anton Krajnc
  • Sandi Pučko
  • Vladimir Smrekar
  • Aleš Štefanec