6. redna seja

636
Seja je potekala dne 02.10.2019 ob 13.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.10.2019
Začetek veljavnosti: 12.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.10.2019
Začetek veljavnosti: 12.10.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.10.2019
Začetek veljavnosti: 26.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.10.2019
Začetek veljavnosti: 26.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.10.2019
Začetek veljavnosti: 26.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.10.2019
Začetek veljavnosti: 26.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za obnovo vaških igrišč v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.10.2019
Začetek veljavnosti: 05.10.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.10.2019
Začetek veljavnosti: 12.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev poslovne cone za območje EUP LJ 37 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.10.2019
Začetek veljavnosti: 12.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)