Sklep št. 317 - cenik koriščenja sejne sobe v Kulturnem domu Mala Nedelja