Sklep št 316 - cenik koriščenja poslovnih prostorov javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer