Sklep št. 310 o dolčitvi vrednosti točke za izračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2009