Sklep št. 305 o višini števnine, namenjene vzdrževanju, overjanju in zamenjavi vodomerov