Sklep o cenah pogrebnih dejavnosti in pokopaliških storitev na pokopališču Mala Nedelja