Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ljutomer v Svet zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota