Sklep o podaljšanju mandata predstavnici Občine Ljutomer v Svetu Centra za socialno delo Ljutomer